năng lượng điện

Ứng dụng năng lượng sạch trong sinh hoạt và sản xuất

Ứng dụng năng lượng sạch trong sinh hoạt và sản xuất

VTV.vn - Sử dụng điện năng lượng mặt trời được khuyến khích và là biện pháp tiết kiệm hiệu quả, hình thành thói quen sử dụng nguồn năng lượng sạch trong từng hộ gia đình.