TV& VIDEO

năng suất

Giá cao su sụt giảm, người dân Đăk Nông chặt bỏ hơn 400ha

Giá cao su sụt giảm, người dân Đăk Nông chặt bỏ hơn 400ha

Do giá cao su trên thị trường sụt giảm liên tục, có thời điểm xuống thấp hơn giá thành sản xuất, nên từ đầu năm 2014 đến nay, người dân tỉnh Đăk Nông đã chặt bỏ hơn 400 ha cao su để chuyển sang cây trồng khác.