TV& VIDEO

nano

Công nghệ nano đã được ứng dụng rộng rãi tại Việt Nam

Công nghệ nano đã được ứng dụng rộng rãi tại Việt Nam

VTV.vn - Nhiều sản phẩm công nghệ nano của Việt Nam đã được đưa vào ứng dụng rộng rãi trong thực tế, góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ môi trường.