TV& VIDEO

Ngã Tư Vọng

Hà Nội: Nhiều dự án trọng điểm có nguy cơ chậm tiến độ

Hà Nội: Nhiều dự án trọng điểm có nguy cơ chậm tiến độ

VTV.vn - Mục tiêu phải hoàn thành 13 dự án trọng điểm của Hà Nội trong các lĩnh vực thiết yếu vào cuối năm 2015 có nguy cơ khó đạt được bởi sự chậm trễ trong việc GPMB.