TV& VIDEO

ngân hàng bán lẻ

"Ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam ngày càng cạnh tranh gay gắt"

"Ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam ngày càng cạnh tranh gay gắt"

VTV.vn - Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Đức Thịnh - Giám đốc khu vực miền Bắc khối Tài chính cá nhân và Quản lý tài sản của Ngân hàng HSBC Việt Nam.