TV& VIDEO

ngân hàng nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước sẽ xếp hạng các ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước sẽ xếp hạng các ngân hàng

VTV.vn - Ngân hàng Nhà nước vừa lấy ý kiến cho Dự thảo Thông tư Quy định xếp hạng tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.