TV& VIDEO

ngân sách chi thường xuyên

Ngân sách thâm hụt lấy tiền đâu để bù?

Ngân sách thâm hụt lấy tiền đâu để bù?

VTV.vn - Không chỉ báo Đầu tư, vấn đề thâm hụt ngân sách tiếp tục là chủ đề của nhiều báo số ra ngày 28/10.