TV& VIDEO

ngân sách địa phương

Tập đoàn Hoa Sen khánh thành giai đoạn 1 nhà máy hơn 2.000 tỷ đồng

Tập đoàn Hoa Sen khánh thành giai đoạn 1 nhà máy hơn 2.000 tỷ đồng

VTV.vn - Ngày 28/10, Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức Lễ khánh thành giai đoạn 1 và khởi công giai đoạn 2 nhà máy Hoa Sen Nhơn Hội Bình Định tại khu kinh tế Nhơn Hội (Bình Định).