ngân sách địa phương

Tiết kiệm hơn 200 tỷ đồng kinh phí thực hiện điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc

Tiết kiệm hơn 200 tỷ đồng kinh phí thực hiện điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc

VTV.vn - Theo Bộ NN&PTNT, dự án "Tổng Điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016" đã thực hiện với 750,95 tỷ đồng, tiết kiệm 22% so với tổng mức được phê duyệt.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive