TV& VIDEO

ngân sách Nga

Nga xem xét giảm 10% chi ngân sách năm 2016

Nga xem xét giảm 10% chi ngân sách năm 2016

VTV.vn - Các cơ quan Chính phủ Nga sẽ phải trình kế hoạch cắt giảm chi tiêu 10% ngân sách.