Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Nhiệm vụ mới, trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang

Báo chí Cách mạng Việt Nam: Nhiệm vụ mới, trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang

VTV.vn - Kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam là một trong những sự kiện nổi bật, được phản ánh đậm nét trên các số báo ra tuần qua