TV& VIDEO

ngày dân số thế giới

Phó Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm Ngày Dân số thế giới ở Việt Nam

Phó Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm Ngày Dân số thế giới ở Việt Nam

VTV.vn - Hôm nay (11/7) là Ngày Dân số thế giới. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã tham dự lễ kỷ niệm sự kiện này tại Nhà hát lớn Hà Nội.