nghề báo

Gia tăng nguy hiểm đối với nghề báo

Gia tăng nguy hiểm đối với nghề báo

VTV.vn - Trung bình, cứ 4,5 ngày có 1 nhà báo bị sát hại trên thế giới. Đây là con số báo động vừa được UNESCO công bố.