TV& VIDEO

nghề biển

Tháo gỡ để nuôi biển tiến ra xa bờ

Tháo gỡ để nuôi biển tiến ra xa bờ

VTV.vn - Nuôi biển theo hướng công nghiệp và tiến ra xa bờ được coi là một hướng đi mới tại Kiên Giang, địa phương có ưu thế kinh tế biển nổi trội so với các tỉnh khác tại ĐBSCL.