TV& VIDEO

nghề dệt

Giao lưu nghề dệt truyền thống Việt Nam - Indonesia

Giao lưu nghề dệt truyền thống Việt Nam - Indonesia

VTV.vn - Giao lưu nghề dệt hai nước Việt Nam và Indonesia đã mở ra những hướng đi mới cho việc bảo tồn nghề dệt truyền thống của các dân tộc Việt Nam.