TV& VIDEO

nghề nuôi tôm hùm

Phú Yên: Khó khăn bảo vệ tôm hùm trong mùa lũ

Phú Yên: Khó khăn bảo vệ tôm hùm trong mùa lũ

VTV.vn - Trong mùa mưa lũ, ở các vùng nuôi tôm hùm, người dân nào cũng lo lắng, tìm cách để bảo vệ khối tài sản trong các lồng bè tôm hùm. Tuy nhiên, công việc này không dễ dàng.