TV& VIDEO

Nghệ thuật Ẩm thực

Nâng cao thẩm mỹ món ăn - Xu hướng ẩm thực 2017

Nâng cao thẩm mỹ món ăn - Xu hướng ẩm thực 2017

VTV.vn - Nâng cao tính thẩm mỹ trong các món ăn đang là một xu hướng của nghệ thuật ẩm thực năm 2017.