TV& VIDEO

nghiên cứu vũ trụ

Nghiên cứu khoa học vũ trụ có viển vông?

Nghiên cứu khoa học vũ trụ có viển vông?

Nhiều người vẫn tự hỏi, vì sao phải đầu tư nhiều tiền vào nghiên cứu vũ trụ, một lĩnh vực có vẻ như rất xa vời thực tế? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Cuộc sống thường ngày.