nghiên cứu vũ trụ

800,000 USD cho 1 đêm tại khách sạn ngoài vũ trụ

800,000 USD cho 1 đêm tại khách sạn ngoài vũ trụ

VTV.vn - Khách hàng sẽ phải trả tổng cộng 9,5 triệu USD cho chuyến du lịch 12 ngày ngoài không gian.