TV& VIDEO

ngoại hối

Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đạt mức kỷ lục 41 tỷ USD

Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đạt mức kỷ lục 41 tỷ USD

VTV.vn - Lần đầu tiên trong lịch sử, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đạt con số 41 tỷ USD.