TV& VIDEO

ngọc trai

Khám phá nghề nuôi trai tại Côn Đảo

Khám phá nghề nuôi trai tại Côn Đảo

VTV.vn - Nước biển Côn Đảo sạch, với điều kiện thuận lợi để tạo ra những chuỗi ngọc có giá trị hàng trăm triệu đồng.