TV& VIDEO

Ngũ Cung

Giai điệu tự hào: Ngũ Cung "thổi bừng" khí thế hào hùng bằng chất rock

Giai điệu tự hào: Ngũ Cung "thổi bừng" khí thế hào hùng bằng chất rock

VTV.vn - Ban nhạc Ngũ Cung đã góp phần thể hiện rõ khí thế hào hùng của quân đội Việt Nam trong đêm nhạc Giai điệu tự hào tháng 4.