TV& VIDEO

ngư dân lý sơn

Tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Lý Sơn

Tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân Lý Sơn

VTV.vn - Đây là niềm động viên, khích lệ tinh thần để các ngư dân tiếp tục vươn khơi bám biển.