TV& VIDEO

ngư dân Quảng Trị

Ngày Tết Độc lập với ngư dân Quảng Trị

Ngày Tết Độc lập với ngư dân Quảng Trị

VTV.vn - Sau những khó khăn từ sự cố môi trường biển, đến nay cuộc sống của ngư dân ở các xã bãi ngang tỉnh Quảng Trị đã dần ổn định gắn liền với các mô hình sản xuất đa dạng