TV& VIDEO

ngư dân tàu cá

Cứu 10 ngư dân tàu cá của Bình Thuận bị chìm

Cứu 10 ngư dân tàu cá của Bình Thuận bị chìm

VTV.vn - Sau khi bị chìm, 6 ngư dân đã được tàu Hải Sơn cứu còn 5 ngư dân bị mất tích.