TV& VIDEO

người Ấn Độ

Ấn Độ là nước có thói quen đọc sách cao nhất thế giới

Ấn Độ là nước có thói quen đọc sách cao nhất thế giới

VTV.vn - Ấn Độ đang là nước có thói quen đọc sách cao nhất thế giới. Trung bình mỗi tuần người Ấn Độ dành hơn 10 tiếng để đọc sách.