người chết não

Pháp - Quốc gia đi đầu trong lĩnh vực ghép tạng

Pháp - Quốc gia đi đầu trong lĩnh vực ghép tạng

VTV.vn - Nếu như ở Việt Nam, muốn hiến tạng thì phải đăng ký thì tại Pháp, những người không hiến mới đăng ký vào hệ thống khi 18 tuổi.