TV& VIDEO

người dân Ai Cập

Ai Cập vẫn bất ổn sau 5 năm chính biến

Ai Cập vẫn bất ổn sau 5 năm chính biến

VTV.vn - 5 năm sau cuộc chính biến 2011 lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak, người dân Ai Cập nhìn chung tỏ ra thất vọng với những thành quả có được.