TV& VIDEO

người dân Pháp

Pháp thông qua dự luật chống khủng bố mới

Pháp thông qua dự luật chống khủng bố mới

VTV.vn - Với 415 phiếu thuận, 127 phiếu chống và 19 phiếu trắng, Hạ viện Pháp hôm 3/10 đã thông qua dự luật chống khủng bố mới.