TV& VIDEO

người dân tộc Tày

Độc đáo người Tày ở Lạng Sơn chuẩn bị cho lễ hội lồng tồng

Độc đáo người Tày ở Lạng Sơn chuẩn bị cho lễ hội lồng tồng

VTV.vn - Cứ mỗi đầu năm, sẽ có khoảng 200 lễ hội Lồng tồng diễn ra ở các xã lớn xã nhỏ ở Lạng Sơn.