TV& VIDEO

người điếc

Chuyện những người "nghe bằng mắt"

Chuyện những người "nghe bằng mắt"

VTV.vn - Phần Tiêu điểm của Chuyển động 24h trên đây là những câu chuyện giản dị nhưng ý nghĩa và xúc động về cộng đồng người điếc.