TV& VIDEO

người lạ

Cả trường chỉ 1 học sinh từng được uống sữa

Cả trường chỉ 1 học sinh từng được uống sữa

 Hỏi các con đã uống sữa bao giờ chưa thì duy nhất ở các lớp chỉ có 1 bạn giơ tay, các bạn khác thậm chí còn không biết sữa là gì.