TV& VIDEO

người tốt

Cảm động những tấm gương lan tỏa điều tốt đẹp cho xã hội

Cảm động những tấm gương lan tỏa điều tốt đẹp cho xã hội

VTV.vn - Báo chí tuần qua đã đăng tải nhiều câu chuyện cảm động và những tấm gương người tốt việc tốt đang thầm lặng cống hiến, mang đến những điều tốt đẹp cho xã hội.