TV& VIDEO

nguồn vốn vay

Loay hoay tìm nguồn vốn - HTX khó nâng cao hiệu quả hoạt động

Loay hoay tìm nguồn vốn - HTX khó nâng cao hiệu quả hoạt động

VTV.vn - Loay hoay tìm nguồn vốn đang là thực tế chung của nhiều hợp tác xã (HTX) nông nghiệp hiện nay.