TV& VIDEO

Nguyễn Đức Kiên

Y án sơ thẩm đối với Nguyễn Đức Kiên

Y án sơ thẩm đối với Nguyễn Đức Kiên

Tòa phúc thẩm đã tuyên bác kháng cáo của Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên), xử bị cáo y án 30 năm tù.