TV& VIDEO

Nguyễn Tri Phương

Đề nghị công nhận thành Điện Hải là di tích quốc gia đặc biệt

Đề nghị công nhận thành Điện Hải là di tích quốc gia đặc biệt

VTV.vn - Hội đồng di sản văn hóa quốc gia thống nhất thông qua, trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận thành Điện Hải (TP. Đà Nẵng) là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt