TV& VIDEO

nhà chùa

Yêu cầu không xây mới công trình ở di tích chùa Một Cột

Yêu cầu không xây mới công trình ở di tích chùa Một Cột

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa quyết định về phương án tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Một Cột (chùa Diên Hựu).