TV& VIDEO

nhà cổ

Trải nghiệm ở cù lao nhà cổ Tân Lộc

Trải nghiệm ở cù lao nhà cổ Tân Lộc

VTV.vn - Cù lao Tân Lộc nằm giữa vùng đất Tây đô xưa, nay là thành phố Cần Thơ, với hàng trăm ngôi nhà cổ lưu giữ những nét độc đáo xưa kia.