nhà cổ

Trải nghiệm ở cù lao nhà cổ Tân Lộc

Trải nghiệm ở cù lao nhà cổ Tân Lộc

VTV.vn - Cù lao Tân Lộc nằm giữa vùng đất Tây đô xưa, nay là thành phố Cần Thơ, với hàng trăm ngôi nhà cổ lưu giữ những nét độc đáo xưa kia.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive