TV& VIDEO

nhà dân

"Đường cong" trăm tỉ triển khai sai quy trình

"Đường cong" trăm tỉ triển khai sai quy trình

Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng đó là con đường chạy qua thôn Lâm Du, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội.