TV& VIDEO

nhà đầu tư BOT

Chần chừ với thu phí không dừng tại nhiều trạm BOT

Chần chừ với thu phí không dừng tại nhiều trạm BOT

VTV.vn - Đến nay, vẫn còn tình trạng doanh nghiệp chần chừ trong việc lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng tại các trạm BOT.