TV& VIDEO

nhà đầu tư BOT

TP.HCM hướng đến minh bạch hóa quy trình đầu tư BT, BOT

TP.HCM hướng đến minh bạch hóa quy trình đầu tư BT, BOT

VTV.vn - Để đảm bảo việc đầu tư BT, BOT đạt hiệu quả hơn, sắp tới, TP.HCM sẽ hướng đến việc minh bạch hóa quy trình, ban hành quy định cụ thể gắn liền với việc quy trách nhiệm.