TV& VIDEO

nhà máy điện nguyên tử

Ukraine: Lắp đặt nhà ngăn cách rò rỉ phóng xạ tại Chernobyl

Ukraine: Lắp đặt nhà ngăn cách rò rỉ phóng xạ tại Chernobyl

VTV.vn - Hiện tại, Ukraine đang tiến hành "chụp" một mái vòng bằng thép lên lò phản ứng số 4 của nhà máy điện nguyên tử Chernobyl.