TV& VIDEO

nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Bình Thuận: Không dùng nước ngầm gần Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Bình Thuận: Không dùng nước ngầm gần Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

VTV.vn - UBND tỉnh Bình Thuận khuyến cáo, người dân gần khu vực bãi xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 không nên dùng nguồn nước ngầm để sinh hoạt.