TV& VIDEO

Nhã nhạc Cung đình Huế

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản thăm Đại nội Huế

Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản thăm Đại nội Huế

VTV.vn - Sau khi đến Thành phố Huế vào chiều 3/3, hôm nay (4/3), Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản đã đi thăm các điểm di tích và di sản Huế.