TV& VIDEO

nhà rông

Kon Tum - vùng đất giàu bản sắc văn hoá

Kon Tum - vùng đất giàu bản sắc văn hoá

Kon Tum là tỉnh một nền văn hóa khá đa dạng và phong phú, bên cạnh không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nhà rông truyền thống, tại đây còn có nhà thờ gỗ trăm tuổi, di chỉ khảo cổ Lung Leng tạo nên nền văn hóa vô cùng đặc sắc.