Nhà sáng tạo Việt Nam với Intel Galileo

Giao diện thử nghiệm VTVLive