TV& VIDEO

nhà thầu Trung Quốc

Bộ Tài chính đề xuất không giãn nợ dự án Đạm Ninh Bình

Bộ Tài chính đề xuất không giãn nợ dự án Đạm Ninh Bình

VTV.vn - Bộ Tài chính đề nghị không đặt vấn đề giãn nợ với ngân hàng Trung Quốc vì sẽ ảnh hưởng tới uy tín của Chính phủ, hệ số tín nhiệm quốc gia.