TV& VIDEO

nhà trường

Tình trạng thiếu dân chủ xảy ra ở một số cơ sở giáo dục chỉ là những vụ việc cá biệt

Tình trạng thiếu dân chủ xảy ra ở một số cơ sở giáo dục chỉ là những vụ việc cá biệt

VTV.vn - Trong 2 tháng qua, một loạt các vụ việc liên quan đến vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc dân chủ trong nhà trường đã thu hút sự chú ý của dư luận.