nhà tuyển dụng

Xu hướng ứng dụng phương pháp mới trong tuyển dụng nhân lực

Xu hướng ứng dụng phương pháp mới trong tuyển dụng nhân lực

VTV.vn - Ứng dụng phương pháp mới trong tuyển dụng nhân lực giúp tạo dựng một sự liên kết mới mẻ giữa nhà tuyển dụng và người xin việc ngay từ những phút đầu tiên.