TV& VIDEO

nhạc công

Nhạc công Đức chơi “Trống cơm” bằng phong cách nhạc Jazz

Nhạc công Đức chơi “Trống cơm” bằng phong cách nhạc Jazz

Ban nhạc Jazz trẻ tài năng Bavaria cùng nhạc trưởng Harald Rüschenbaum đã có buổi biểu diễn thành công trong đêm 8/5 tại Viện Goethe Hà Nội.