TV& VIDEO

nhân viên nữ

Đảm bảo bình đẳng thu nhập cho nữ giới

Đảm bảo bình đẳng thu nhập cho nữ giới

VTV.vn - Đảm bảo bình đẳng cho phụ nữ trong thu nhập là quyết tâm nhiều quốc gia đang thực hiện.