TV& VIDEO

nhân viên nữ

Giám đốc Facebook kêu gọi thúc đẩy bình đẳng giới trong doanh nghiệp

Giám đốc Facebook kêu gọi thúc đẩy bình đẳng giới trong doanh nghiệp

VTV.vn - Chính phủ và DN cần thực hiện nhiều biện pháp hơn nữa để thu hoạch khoảng cách về mức lương giữa các nhân viên nam và nữ; cải thiện vị thế của phái yếu tại nơi làm việc.