TV& VIDEO

nhập khẩu nguyên liệu

Năm 2016 khó đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7%

Năm 2016 khó đạt mục tiêu tăng trưởng 6,7%

VTV.vn - Tăng trưởng GDP năm 2016 sẽ thấp hơn mục tiêu đề ra là 6,7%.