TV& VIDEO

Nhật hoàng thoái vị

Quá trình trị vì của Nhật hoàng Akihito

Quá trình trị vì của Nhật hoàng Akihito

VTV.vn - Theo Hiến pháp Nhật Bản, mặc dù không thể can thiệp vào chính trị đất nước nhưng Nhật hoàng đóng vai trò biểu tượng, đại diện cho sự đoàn kết quốc gia.